Tiến Trình Đàm Phán Bí Mật Thành Đô 1990 (Kỳ 1)

ThanhDo-treoco-danlambao
Tiến Trình Đàm Phán Bí Mật Thành Đô 1990 (Kỳ 1)

Huỳnh Tâm (Danlambao) – LTG: Chúng tôi đang tổng hợp tài liệu viết “Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo”. Bỗng dưng bức xúc trước lời gọi “Chúng Tôi Muốn Biết” về tình hình của đất nước, cho nên mạn phép vào ngã rẽ đất nước đang điêu linh để viết loạt bài “Tiến trình đàm phán bí mật Thành Đô 1990”, loan tải trên mạng Dân Làm Báo, hầu gửi đến toàn thể công luận và đảng viên Cộng sản để cùng nhau biết về sự thật sau lưng của những kẻ phản quốc, bán nước Việt Nam cho Trung Quốc. Nội dung tài liệu này đã đối chiếu rất trung thực từ trong ngăn kéo của BCT/TW đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam.

Tất nhiên, chúng tôi cũng đã đọc qua tập tài liệu bản gốc của Ban Tuyên giáo TW phổ biến liên quan đến Hội nghị bí mật Thành Đô 3-4/9/1990. Nhưng rất tiết tập tài liệu của quý Ban Tuyên giáo TW đã công bố hoàn toàn không đúng sự thật và sai phạm trầm trọng đến tinh thần Hội nghị bí mật Thành Đô. “Chúng tôi muốn biết” sự thật, chứ không thể nào chấp nhận lừa bịp mãi mãi như thế này được! Nhân đây chúng tôi loan tải một chương đầu về Hội nghị bí mật Thành Đô để công luận tìm hiểu, nhận diện một “công thức” tà ngụy của đảng Cộng sản Việt Nam, bán nước cho Trung Cộng.

VCBN

Con đường nào dẫn đến đàm phán bí mật tại Thành Đô Tứ Xuyên 1990

Năm 1974 Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa biển Đông của Việt Nam. 1979 Trung Quốc xua quân xâm lược biên giới Việt Bắc-Đông Bắc Việt Nam. 1984 đánh chiếm 4 đỉnh núi cao nguyên biên giới Việt Bắc, một dải biên thùy chiến lược quan trọng nhất của quốc phòng Việt Nam tại hai tỉnh Lào Cai, Hà Giang giá trị về an ninh cho cả nước. 1988 đánh chiếm đảo Gạc Ma. 1990 đảng Cộng sản Việt Nam thông đồng với Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán bí mật tại thủ phủ Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên, bằng luận điệu mị dân “bình thường hóa quan hệ Việt-Trung”, thay vì hội nghị bí mật “Việt Cộng bán nước cho Trung Cộng”.

Đảng Cộng sản Việt Nam yêu cầu Bắc Kinh mở cửa đàm phán bí mật Thành Đô vào ngày 3-4/9/1990. Quả nhiên thời điểm này đánh dấu ngoặc lớn, lịch sử Việt Nam khởi đầu mất nước. Tại đây, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười và cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Phạm Văn Đồng. Phía Trung Quốc có Tổng Bí thư Giang Trạch Dân, Thủ tướng Lý Bằng. Trung Quốc nhấn mạnh, cuộc đàm phán này theo chỉ thị của “quân sư” Đặng Tiểu Bình và phía Việt Nam có Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoàng Đích (黄的) đứng trong chính trường tích tực đóng vai trò “Thủ lãnh” đàm phán bí mật tại Thành Đô 1990 [1]. Hai ông, Giang Trạch Dân và Nguyễn Văn Linh đồng ký vào “Kỷ yếu hội nghị đàm phán bí mật bình thường hóa quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc”. Tài liệu này được khẳng định sòng phẳng luật chơi của hai kẻ bán người mua Việt Nam!

 HC

Từ khi có tên Việt Cộng quan hệ với Trung Cộng, Việt Nam trải qua năm tháng điêu linh, thời gian đọng lại quá nhiều rối bời, dấu vết lịch sử mỗi lúc thêm đen tối, chồng lên nhau khó gỡ nỗi nhục làm tay sai để rồi thi hành mệnh lệnh phi lý, từ lúc Hồ Chí Minh cho đến ngày nay chưa bao giờ xuất hiện bình minh giữa hai dân tộc Việt-Hán.

Năm 1975, sau khi kết thúc chiến tranh, nhà lãnh đạo Việt Nam Lê Duẩn không có thời gian để hàn gắn vết thương đã gây ra bởi chiến tranh, do cơ bản từ khi có Hồ Chí Minh xây dựng chế độ này. Nhất là bộ phận Cộng sản miền Nam sau 1975, bắt buộc phải xóa bỏ để chuyển đổi lên Xã hội Chủ nghĩa.

Phải chăng Việt Nam nặng nợ với đế quốc Cộng sản, nguyên do chính Hồ Chí Minh đã tựa lưng 100% vào viện trợ của Trung Cộng và Liên Xô nhằm thực hiện giấc mơ cướp toàn lãnh thổ Việt Nam và quyền bá chủ khu vực, nối lại ba quốc gia Cộng sản Việt Nam, Campuchia, Lào thành thế lực “Liên Bang Đông Dương”. Trong hướng đi ấy Lê Duẩn đã sai tuyến đường sắt không trù liệu trước ngã rẽ, và đứng trước quyết định của Trung Cộng đang hăm he tiêu diệt Việt Nam, bên cạnh đó Lê Duẩn đẩy mạnh kiểm soát Lào và Campuchia, vô ý vận dụng vũ trang có tính xâm lược. Hành động của Lê Duẩn đã dẫn nền kinh tế đến bờ vực thẳm và hoàn toàn sụp đổ, trong khi ấy Việt Nam không có nội lực sản xuất được một cây kim sợi chỉ, tiếp theo tình trạng cô lập của quốc tế chưa từng có đối với lịch sử Việt Nam.

Tháng 7 năm 1986, Tổng Bí thư Lê Duẩn qua đời. Trong tháng 12, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI diễn ra trong bối cảnh sai lầm của đợt tổng cải cách giá-lương-tiền, Nguyễn Văn Linh được đắc cử Tổng Bí thư. Trước thập niên 1960-1975, Nguyễn Văn Linh đã từng nhiều lần bí mật sang Trung Quốc, ông trao đổi quan điểm thân thiện, trung thành với Trung Cộng, được Chủ tịch Mao Trạch Đông và Thủ tướng Chu đánh giá cao về trình độ vô sản, Mao hứa sẽ đi thăm Việt Nam nếu Nguyễn Văn Linh làm Tổng Bí Thư. Trung Cộng tích cực ủng hộ Nguyễn Văn Linh tạo sự nghiệp, nhưng sau đó thực hiện chính sách sai lầm từ trong-ngoài nước đã nhiều lần bị gạt ra ngoài lề. Một lần nữa Nguyễn Văn Linh khẩn khoản mong muốn xin Trung Cộng sửa sai lầm lỗi đã qua và hứa thực hành đúng khẩu hiệu: “Tất cả các quốc gia là bạn bè”. [2]

Đối với Trung Cộng luôn tin rằng Việt Nam có hai điều cấp bách cần phải thực hiện sớm, rút quân ra khỏi Campuchia và cải thiện ban giao quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên Nguyễn Cơ Thạch (阮基石) đem thân cản trở, là một thành viên trong BCT/TW đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông tiếp tục thực hiện và hành động theo tư duy của Lê Duẩn truyền lại. Lúc này, Nguyễn Văn Linh có thể can thiệp vào nội bộ, bất cứ mọi hoạt động của BCT/TW đảng, và tránh được bất cứ mọi cản trở từ đâu đến làm thiệt hại chiến lược của Trung Cộng mà đang tin cậy vào Nguyễn Văn Linh. Khi đó Nguyễn Văn Linh mới lên nắm quyền lãnh đạo đảng, gốc rễ chưa cắm sâu vào Bộ Chính Trị gồm những ủy viên chính thức: Phạm Hùng, Võ Chí Công, Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, Lê Đức Anh, Nguyễn Đức Tâm, Nguyễn Cơ Thạch, Đồng Sỹ Nguyên, Trần Xuân Bách, Nguyễn Thanh Bình, Đoàn Khuê, Mai Chí Thọ và Đào Duy Tùng, cho nên những đề xuất có tính quyết định và ý tưởng của ông vẫn không được những thành viên trong Bộ Chính Trị đồng thuận và sự hỗ trợ không đủ túc số theo qui định của đảng để thi hành một nghị quyết. Trong trường hợp này Trung Cộng muốn sử dụng Nguyễn Văn Linh làm con rối nắm lấy những mục tiêu chiến lược đã định trước của Trung Cộng qua Nguyễn Văn Linh, tất nhiên nó khó khăn vô cùng bởi trong đảng Cộng sản Việt Nam cũng có những người không đồng tình với Nguyễn Văn Linh, Trung Cộng đau đầu nhưng phải đặt lại vấn đề giải pháp mới cho trường hợp Nguyễn Văn Linh.

Trung Cộng Thành Hình Giải Pháp Nguyễn Văn Linh

Bí danh Khải Sơn (Kaysone Phomvihane), tên Việt, Nguyễn Cai Song, tên thứ hai Nguyễn Trí Mưu, ông ta gặp Đặng Tiểu Bình nói đến ba lần “yêu cầu giữ bí mật”.

Tháng 10 năm 1989. Tổng Bí thư nhân dân cách mạng Lào kim Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Khải Sơn (Kay Hill) tiếp xúc với Phong Uy Hán (Feng Wei Han) Vụ trưởng Vụ Trung Quốc kiêm Bộ Ngoại giao Châu Á-Ấn Độ trong buổi tham dự tiếp tân. Theo kế hoạch đã được phê duyệt của Thủ tướng Lý Bằng sẽ chủ trì cuộc họp, Giang Trạch Dân chính thức tham dự chiêu đãi buổi tối.

Khải Sơn (Kay Hill) chân thành và hy vọng muốn gặp riêng Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc báo tin rằng, Đặng Tiểu Bình tuổi đã cao, không gặp bất kỳ khách nào của nước ngoài, xin được hiểu biết điều này. Tuy nhiên, Khải Sơn nhấn mạnh “xin Đặng Tiểu Bình, nhớ lấy lời tôi rất bí mật”, Khải Sơn đã nói đến ba lần. Trong trường hợp này, sau nhiều ngày nghiên cứu và phối hợp, cuối cùng đã đồng ý thực hiện một cuộc họp ngắn Khải Sơn với Đặng Tiểu Bình. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không chuẩn bị chi tiết tham chiếu cho cuộc trò chuyện. Thật bất ngờ, hai nhà lãnh đạo gặp nhau trao đổi 40 phút, chỉ nói một vấn đề quan trọng. Khải Sơn chân thành, thừa nhận rằng trong mười năm (10) qua quan hệ Lào với Trung Quốc trong tình trạng bất thường, chịu sự “ảnh hưởng bên ngoài” (VN), chuyến thăm này Khải Sơn muốn đến gần Trung Quốc hơn Việt Nam, ông đã đánh dấu bền vững qua sự bình thường hóa quan hệ Lào-Trung Quốc. Trong khi đó, Khải Sơn (Kay Hill) cũng chuyển tải những lời chào thân mật đến Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Đặng Tiểu Bình, cho biết “tình hình ở Việt Nam đã có một thái độ hiểu biết mới, đối với Trung Quốc cũng đã được thay đổi nhiều, Nguyễn Văn Linh mong muốn tôi mời ông ấy sang thăm Trung Quốc. Đặng Tiểu Bình cũng yêu cầu Khải Sơn hiểu thêm về Nguyễn Cơ Thạch”.

Đặng Tiểu Bình nói tiếp: “Tôi đã biết, đồng chí Nguyễn Văn Linh, ông ấy linh hoạt, làm việc hợp lý, có khả năng, Hồ Chí Minh là người thầy trong lòng của Nguyễn Văn Linh và tôi hy vọng ông ấy hành động dứt khoát với Campuchia, vấn đề ở đây là “con dao cắt đến đâu”. Bây giờ tuổi tôi đã lớn, sắp nghỉ hưu, tôi hy vọng sau khi nghỉ hưu hoặc đã nghỉ hưu, trước khi vấn đề Campuchia có thể được giải quyết, quan hệ Trung-Việt trở lại bình thường, là một phần tâm trí của tôi”. Đặng Tiểu Bình đặc biệt đẩy ứng lực về phía Việt Nam, ông muốn lấy Campuchia làm sách lược, phải triệt để rút quân. Ông yêu cầu Khải Sơn sẽ truyền đạt những quan điểm này đến Nguyễn Cơ Thạch. Ngoài ra, Đặng Tiểu Bình còn cho biết, mọi sự kiện từ ý nghĩa mà ra: “Nguyễn Cơ Thạch rất thích chơi trò tiểu động tác giả nhân ái” (nguyễn Cơ Thạch giá cá nhân ái cảo tiểu động tác).

Vào thời điểm đó, mặc dù rất khó để nói lên câu này, nhưng trọng lượng lời nói của Đặng Tiểu Bình rất nặng không thể xem thường sự hiểu biết của người bình thường. Sự thực trong câu này chỉ để một Nguyễn Văn Linh tự ý thức hành động. Trước mắt Trung Quốc đã mất bình tĩnh nơi Nguyễn Cơ Thạch, do vấn đề cản trở giải quyết Campuchia, Trung Quốc không thể mong đợi và dựa vào Nguyễn Cơ Thạch cho xúc tiến bình thường hóa quan hệ Trung Quốc-Việt Nam.

Khải Sơn trên đường về nước, dừng chân giữa biên giới Việt-Lào tại A Pa Chải, gần Điện Biên. Theo cách suy nghĩ của Khải Sơn, âm thấm truyền đạt thông điệp của Đặng Tiểu Bình gửi đến cho Việt Nam, hy vọng Nguyễn Văn Linh kịp thời nghiêm túc, và ông cảm nhận được kinh nghiệm cá nhân từ Nguyễn Cơ Thạch làm “tiểu động tác”. Khải Sơn nhận ra rằng để cải thiện mối quan hệ, trước tiên phải giải quyết vấn đề giữa Việt Nam-Campuchia, ở đây làm thế nào để giải quyết vấn đề Campuchia, Việt Nam phải tham khảo ý kiến ​​với Trung Quốc. Ông cũng nhận ra rằng, Đặng Tiểu Bình vượt qua quyền song phương của hai quốc gia, nhưng không đưa ra một lời mời nào để phía Việt Nam thăm viếng Trung Quốc. Trong trường hợp này, làm thế nào có thể đạt được hy vọng, tất nhiên họ Đặng cũng lo lắng để giải quyết vấn đề Việt Nam.

LL

Lê Đức Anh đưa cướp vào nhà Việt Nam.

Trung Quốc cho xuất hiện bí danh Dã Hảo (Ye) để giải quyết nhiều vấn đề lớn tại Việt Nam. Trong suy nghĩ Nguyễn Văn Linh muốn dứt khoát Campuchia trước khi nghỉ hưu, ông nhờ Dã Hảo tham khảo ý kiến ​​với các nhà lãnh đạo Trung Quốc về quan hệ Việt Nam-Campuchia sẽ được giải quyết.

Trong cuộc họp BCT/TW, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch và Nguyễn Văn Linh tranh luận gay gắt, hai người hoàn toàn khác nhau cách tìm phương hướng cho giải pháp xử lý nội vụ Campuchia, và Nguyễn Cơ Thạch vẫn luận điệu cũ chống bình thường hóa Việt Nam-Trung Quốc. Nguyễn Văn Linh có ý định sắp xếp cùng đi với Nguyễn Cơ Thạch sang Trung Quốc, tạo điều kiện cho Nguyễn Cơ Thạch mặt đối mặt lý giải “giảng liễu ta Thập Ma” (讲了些什么), có lẽ thời gian này vẫn còn một tia hy vọng cho Trung Quốc-Việt Nam, một cơ hội để thay đổi thực tế. Nguyễn Văn Linh không đặt hy vọng hay lời sâu xa tuyệt đối nào với Nguyễn Cơ Thạch. Tất nhiên, có sự hiện diện của Nguyễn Cơ Thạch cũng tạo ra khả năng con dao hai lưỡi về mặt ngoại giao.

Những nhân vật bí ẩn xuất hiện tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, trao đổi bí mật

Buổi sáng ngày 2 tháng 6 năm 1990. Một cán bộ trên tay thẻ Học viện Khoa học xã hội Việt Nam, bí danh Hoàng Đích (黄的), đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội. Ông nói với nhân viên tiếp tân, xin gặp ông Đại sứ Trương Đức Duy và được đồng ý cho ông ta gặp.

 CHON

Ngày 5 tháng 6 năm 1990. Kẻ phản quốc, bán nước Việt Nam đứng trong chính trường đóng vai trò tuyệt hảo, giật dây đưa đến mật nghị Thành Đô, có bí danh Hoàng Đích (黄的-Lê Đức Anh), Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Việt Nam, cùng với Đại sứ Trung Quốc Trương Đức Duy (Zhang Dewei) thư ký riêng của “Bác Hồ”, đã có quá trình hoạt động bí mật cho MSS, thảo luận bí mật, mưu đồ tiến hành đưa đất nước Việt Nam vào khối chư hầu Trung Quốc!

Trương Đức Duy nói thông thạo tiếng Việt, vì vậy Hoàng Đích an tâm, hai ông trò chuyện nội dung bí mật. Hoàng Đích (黄的) cho biết ông Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đang ở gần nhà (tiếng lóng hẹn gặp Nguyễn Văn Linh). Vào buổi sáng ngày 3 tháng 6, Nguyễn Văn Linh cho xe đến đón Hoàng Đích về nhà, sau buổi cơm trưa khoảng một giờ, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh muốn viếng thăm Đại sứ Trương Đức Duy.

Ngày sau Hoàng Đích (黄的) trở lại Đại sứ quán Trung Quốc, nhưng bị chặn lại từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, cho biết không có nhu cầu. Lúc này Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh còn ngồi trên xe để xem tình hình, nhờ vậy biết thêm thân thế Hoàng Đích, tay ông đưa ra một danh thiếp bí mật, một lúc Trương Đức Duy khẩn cấp xuất hiện và nhận tín hiệu, nói rất nhỏ để Hoàng Đích đủ nghe và giải thích rằng cuộc đối thoại giữa tôi và Nguyễn Văn Linh sẽ được ghi âm lại, sau đó ban bí thư Đại sứ quán kiểm tra cho chính xác. Trương Đức Duy cho biết thêm: “Vào tháng 10 năm ngoái đồng chí Khải Sơn (凯山) có gửi lời thăm Hoàng Đích và có chúc sức khỏe đồng chí Đặng Tiểu Bình và muốn thấy sự bình thường hóa quan hệ Trung-Việt, tôi rất hoan nghênh. Tôi cũng chân thành và hy vọng rằng chúng ta sẽ tổ chức được những cuộc trao đổi giữa các cấp lãnh đạo Trung ương Việt Nam-Trung Quốc, chúng ta tiếp tục phối hợp, có thể những phiên họp tiến hành trong nay mai, mối quan hệ lâu dài Trung-Việt Nam qua chuẩn bị của đôi ta, do đó từ nay, sắp tới phải trải qua vài giai đoạn phức tạp trong đàm phán quan hệ song phương.

Trương Đức Duy đề nghị:

− Tốt hơn hết và đẹp cho cả đôi bên, hẹn gặp tại BCT/TW Bộ Quốc phòng của đồng chí Hoàng Đích (黄的). Hoàng Đích hân hoan, đồng ý bố trí bí mật cho Trương Đức Duy và Nguyễn Văn Linh gặp nhau vào ngày 05 tháng 6 năm 1990.

LL

Ngày 05 tháng 6 năm 1990, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh gặp Đại sứ Trung Quốc Trương Đức Duy (Zhang Dewei), trong không khí bí mật tại Bộ Quốc Phòng Việt Nam. [3]

Ngày 05 tháng 6 năm 1990, Nguyễn Văn Linh gặp Đại sứ Trung Quốc bày tỏ tình bạn trung thành.

Đúng hẹn lại đến, dưới nỗ lực tối đa của Bộ Quốc Phòng Việt Nam, ông Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Trương Đức Duy trao đổi trong không khí bí mật.

Lời ngoại giao đầu tiên của Nguyễn Văn Linh:

− Chúc bạn nhiều sức khỏe, thành công trên con đường ngoại giao đem những thắng lợi về cho Trung Quốc, tôi xin kính chuyển lời chào đến đồng chí Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Lý Bằng và các nhà lãnh đạo khác của Trung Quốc. Nguyễn Văn Linh còn cho biết, trong chiến tranh Việt Nam-Hoa Kỳ, ông đã đến Trung Quốc nhiều lần, từng yết kiến Chủ tịch Mao Trạch Đông, Thủ tướng Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình và các nhà lãnh đạo tương tự. Chủ tịch Mao Trạch Đông và Thủ tướng Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình và Hồ Cẩm Đào là đồng nghiệp. Trương Đức Duy nói vào trọng điểm:

− Hôm nay, tôi muốn đưa ra điều này, bởi phải tin tưởng tôi rất xứng đáng làm một công dân Việt Nam. Từ lâu tôi canh cánh trong lòng, tự hỏi tại sao Campuchia cứ trở ngại, tranh cãi lâu không giải quyết được, có phải chăng Nguyễn Cơ Thạch can thiệp làm cho mọi thứ chạy ra khỏi con đường sắt đàm phán, tôi nghĩ rằng bây giờ có một nhu cầu cho hai nhà lãnh đạo trực tiếp thảo luận và loại bỏ tất cả những hiểu lầm, nhân dịp loại trừ Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Cơ Thạch trước đã, sau đó tiến hành bảo vệ xã hội chủ nghĩa và khôi phục lại niềm hy vọng mãnh liệt của những nhà lãnh đạo Việt Nam-Trung Quốc, tất nhiên đây là khởi hành cho các cuộc họp tình bạn đơn thuần. Campuchia phải được giải quyết một cách nhanh chóng theo quan điểm và ý muốn của các đồng chí Bắc Kinh, tôi đề nghị đồng chí gửi lời mời gọi là sơ giao “nội bộ”, tôi sẽ bí mật về Trung Quốc. Để báo tin cuộc thảo luận hôm nay trên cơ sở vững chắc, tôi cam đoan sẽ có hiệu quả, thuyết phục được tập thể BCT/TW Đảng Trung Quốc.

Nguyễn Văn Linh cho biết tiếp: Đã từng học tư tưởng Mao tại Trung Quốc. Trong chiến tranh cách mạng và nhà tù của địch, tôi luôn luôn học tập và nghiên cứu thảo luận về các cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, như những bài viết của Chủ tịch Mao, đem đến lợi ích cho Việt Nam chống Pháp, và giai đoạn chống Mỹ. Việt Nam đã được sự giúp đỡ rất lớn của Trung Quốc trong tất cả các khía cạnh, thậm chí cả cây kim sợi chỉ, dưa chua, bánh quy, cao lương, đường sữa, vũ khí, quân binh, quân dụng, tài chính v.v… tất cả viện trợ này từ Trung Quốc, và hướng dẫn tư tưởng lẫn chiến lược, thậm chí nhân dân Trung Quốc cũng đã giúp đỡ rất nhiều cho Việt Nam, chẳng hạn như cuộc chiến tranh nhân dân Việt Nam, chúng tôi luôn luôn học tập và tìm hiểu những suy nghĩ về chiến tranh nhân dân dưới sự chỉ đạo của Mao Chủ tịch, chúng tôi cũng đã áp dụng vào thực tế tại Việt Nam. Có thể nói, không có sự hỗ trợ của Trung Quốc cho Việt Nam là không thể đánh bại Mỹ.

Nguyễn Văn Linh trình bày theo quan điểm của mình, cho rằng sau khi thống nhất quốc gia, sẽ tập trung và gắn bó trong công cuộc xây dựng kinh tế, nhưng sự xuất hiện của những khó khăn bất ngờ và phức tạp do vụ Campuchia, đưa đến Việt Nam hơn mười năm (10) chiến tranh vất vả, cuộc sống của nhân dân khó khăn hơn trước, đặc biệt mối quan hệ với thế giới đưa đến Việt Nam bế quan tỏa cảng. Có thể nói, Việt Nam-Trung Quốc làm một số điều xấu như độc trị, đàn áp nguyện vọng của nhân dân, tiếng nói nhân quyền và quyền sống của con người hầu như vắng bặt. Trái lại Nguyễn Văn Linh luôn luôn ủng hộ những sai lầm của Trung Quốc cho đến nay không cách nào sửa chữa được. Khía cạnh độc trị tại Việt Nam, cuối cùng đưa đến van lạy, xin Trung Quốc vui lòng hiểu nhau và quên đi quá khứ. Hiện nay quan trọng hơn cả là mối quan hệ song phương lấy lòng tin cải thiện hiện tại để tiến đến tương lai làm một chư hầu tốt. Nguyễn Văn Linh thừa biết tình hình quốc tế đang trải qua những thay đổi mạnh mẽ, khi đó Việt Nam muốn thay đổi, tiến lên phát triển không thể dễ dàng của tình hình ở Đông Âu, đang gặp rất nhiều phức tạp, nhất là tình hình Liên Xô đang trên đà quá ảm đạm”.

Phương Tây cũng đã cố gắng can thiệp, muốn thực hiện diễn biến hòa bình, trong chiều hướng “nhất cử phá hủy” phần thế giới ngừng lại giấc mơ chủ nghĩa xã hội. Người ta đã dự liệu rằng “Liên Xô là pháo đài cuối cùng của hòa bình trên thế giới, nhưng bây giờ pháo đài này bị lung lay và nguy cơ phá sản”. Nguyễn Văn Linh không am tường cục diện quốc tế ngày nay đã thay đổi nhiều, vẫn cho rằng “Trung Quốc là một nước lớn, có thể cho Việt Nam hưởng thụ một bữa tiệc lớn, và chắc chắn vươn tới ngọn cờ hồng chủ nghĩa xã hội, vẫn cho rằng tình hình hiện nay, vị trí, vai trò đặc biệt của Trung Quốc được xem quan trọng. Đảng Cộng sản Việt Nam cần Trung Cộng đứng trước biểu ngữ xã hội chủ nghĩa và Việt Nam-Trung Quốc là hai nước láng giềng anh em xã hội chủ nghĩa. Việt Nam sẽ có một bữa tiệc nhỏ do Trung Quốc viện trợ. Việt Nam đã thực sự sống nhờ viện trợ của Trung Quốc, cho nên Nguyễn Văn Linh háo hức cho biết Trung Quốc là trái tim của mình.

Nguyễn Văn Linh còn cho biết thêm: Campuchia luôn luôn là một giải pháp hòa bình cho tương lai của Campuchia không thể thân Phương Tây, không cho Phương Tây và Liên Hợp Quốc can thiệp vào. Hy vọng kết quả, Việt Nam-Campuchia có thể hợp tác, thúc đẩy nội bộ Pol Pot, Ieng Sary và Heng Samrin, do Thủ tướng Hun Sen đứng ra làm hòa giải, theo hướng của các bên (Việt-Trung), hiện nay Việt Nam đang tham vấn cho Campuchia có thể tiến hành theo hướng loại bỏ một vài địch thủ. Khmer Đỏ muốn cai trị, ý tưởng này không thực tế.

M

Về phía Việt Nam, Đại sứ Trung Quốc Trương Đức Duy ngay lập tức tham khảo với Nguyễn Văn Linh, trình bày chi tiết những báo cáo của Bắc Kinh, cùng lúc đưa ra kế hoạch tương lai cho Việt Nam. Trương Đức Duy cho biết: Hiện nay Trung Quốc đã tiến hành những cuộc nghiên cứu cẩn thận, sẽ sớm được Bắc Kinh hồi đáp, tuy nhiên Việt Nam càng sớm càng tốt hãy rút khỏi Campuchia, tất nhiên Việt Nam đứng trên một thế tiến thoái lưỡng nan muốn khai tử phe đối lập Pol Pot là một vấn đề khó bởi Trung Quốc là cha đẻ của Pol Pot, cụ thể chế độ tại Phnom Penh, các lực lượng kháng chiến ba thành phần nhất định ngồi lại trong tình hình chung, sau đó từng bước hai nhà lãnh đạo Việt Nam-Trung Quốc sắp xếp lại cho hợp lý trên bàn cờ Campuchia do ngoại bang làm chủ.

Nói cách khác, Trung Quốc vẫn chưa sẵn sàng để nhanh chóng đáp ứng với những yêu cầu của các nhà lãnh đạo Việt Nam. Trong trường hợp này, làm thế nào để phá vỡ bế tắc và đạt được một hội nghị cấp cao Việt Nam-Trung Quốc. Nguyễn Văn Linh đang vật lộn với vấn đề Campuchia, ông cho biết. Ông muốn nhìn thấy các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc thỏa thuận rộng rãi, chuyện anh em (Việt-Trung) có thể dùng đến nghi thức ngoại giao xử lý. Theo kinh nghiệm lịch sử cho thấy đàm phán trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo cao nhất, hiểu biết lẫn nhau dễ dàng đưa đến thỏa thuận.

Nguyễn Văn Linh hỏi tiếp, Trương Đức Duy chú ý từng lời:

− Tôi muốn biết điểm khởi đầu chuyến viếng thăm “nội bộ” có nên lắng nghe phát biểu cá nhân của quý đồng chí Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Lý Bằng và các đồng chí khác hay không, riêng tôi cũng muốn các nhà lãnh đạo Trung Quốc lắng nghe những quan điểm để hiểu biết về cá nhân của tôi. Cả hai bên cần thành thực giải đáp một số câu hỏi, đầu tiên là để tìm ra các vấn đề Campuchia, giải pháp nào tốt nhất, đối với tôi, có một số khó khăn, nhưng tôi tự tin. Nếu các đồng chí Trung Quốc tin tưởng nơi tôi có khả năng hỗ trợ đàm phán, tôi sẽ cho Hoàng Đích lên đường đến Bắc Kinh thăm viếng tiền trạm cho những đàm phán sau này, tôi đã hết lòng nuôi dưỡng tình bạn tốt đẹp giữa Việt Nam-Trung Quốc, một cách khác bảo vệ lợi ích chung của cách mạng và xã hội chủ nghĩa, từ đó càng có nhiều thuận lợi và đều kiện để đạt được mục đích của quý đồng chí Bắc Kinh.

Trương Đức Duy đề cập đến cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Phạm Văn Đồng, cũng được mời tham dự mật nghị. Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Hoàng Đích đồng ý. Trương Đức Duy giải thích thêm, ông hiểu hết ý của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh hiện nay lo ngại Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch làm vật cản trở, bởi ông ấy chỉ muốn vấn đề khôi phục lại chủ quyền trên quan hệ song phương, nếu cần chúng ta chuẩn bị chặn lại vào lúc này, đừng để lâu sẽ thiệt thòi đến quá trình đàm phán, tôi đề nghị trừ khử Nguyễn Cơ Thạch, bởi vừa qua ông Bộ trưởng Ngoại giao trực tiếp phản đối diễn tiến hai bên đàm phán, có thể đặt ra phương sách thực hiện Bộ Ngoại giao vào lúc này!

Sau khi đôi bên thảo luận, chuẩn bị tạm biệt, Hoàng Đích nói:

− Tôi mong muốn áp dụng đề nghị của Đại sứ Trương Đức Duy.

Ngay lập tức Đại sứ Trương Đức Duy đáp:

− Tôi nhất định truyền đạt kết quả trao đổi hôm nay lên Tổng Bí thư Giang Trạch Dân. Nhưng có một vấn đề cần xem xét lại, nhân viên của Bộ Quốc Phòng hoặc người nào đó lỡ miệng tiết lộ quan điểm của chúng ta thì bạn Hoàng Đích phải bảo đảm tuyệt đối bí mật cuộc đối thoại hôm nay.

Rõ ràng, Nguyễn Văn Linh đang thực hiện giải quyết rút quân ra khỏi Campuchia trước khi dẫn đến sự phản đối trong nội bộ đảng Cộng sản và sau đó sắp xếp một cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo để nói lên quan điểm của mình muốn đàn áp những đồng nghiệp trong BCT/TW đảng. Trường hợp này đã đề xuất quan điểm cùng lúc với nhiều quốc gia có Đại sứ quán tại Hà Nội, có thể tránh được hiểu lầm là có người phản đối. Để làm điều này, Đại sứ Trương Đức Duy triệu tập Đỗ Mười cùng thảo luận với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh lấy quyết định đối phó thành phần quá khích trong đảng. Sau khi thảo luận, Đại sứ Trương Đức Duy và Đỗ Mười đồng ý không thể để tiết lộ ra ngoài, nhất là đôi mắt của các đại sứ quán công tác tại Trung Quốc và Việt Nam, trách nhiệm này Ủy ban Hội nghị Thành Đô cẩn thận và giữ bí mật dù có ý kiến nhỏ hay câu ​​hỏi nào. Trung Quốc hứa bảo đảm, chắc chắn và chính xác. Nhưng bây giờ có tình hình mới, Nguyễn Văn Linh đã quyết định bỏ qua nghi thức nhà lãnh đạo thẳng thắn thảo luận với Nguyễn Cơ Thạch những vấn đề quan trọng. Đại sứ quán Trung Quốc Trương Đức Duy dựa trên tình hình mới, khuyến cáo mạnh mẽ yêu cầu nội bộ BCT/TW của Nguyễn Văn Linh tích cực xem xét hồ sơ Campuchia và dứt khoát loại trừ mọi cản trở.

Đêm 19 tháng 8, Đại sứ quán Trung Quốc nhận được phúc đáp của BCT/TW Trung Quốc, chấp nhận đề nghị của Trương Đức Duy, ông liền báo tin cho những người đáng tin cậy nhất xung quanh Nguyễn Văn Linh, cá nhân Nguyễn Cơ Thạch đã bị cô lập, không còn nguồn tin (trễ?) nên khó hiểu ý định thực sự của Nguyễn Văn Linh. Không nghi ngờ gì nữa, Đại sứ quán Trung Quốc là nơi thảo kế hoạch cho lộ trình chuyến bay cho BCT/TW Nguyễn Văn Linh đi Thành Đô. Trương Đức Duy có nhiệm vụ trung gian quan trọng gọi là công tác “quan hệ” Việt Nam-Trung Quốc, khó ai tưởng tượng nhân vật này sống tại Việt Nam đã trên 30 năm, là một gián điệp MSS giàu kinh nghiệm, hiểu biết cặn kẽ tình hình Việt Nam.

Lúc 8 giờ sáng, ngày 20, Đại sứ Trương Đức Duy tổ chức một cuộc họp mở rộng chi bộ đảng để nghiên cứu làm thế nào thực hiện chỉ đạo của BCT/TW đảng Trung Quốc. Có những phát biểu sâu xa và cung cấp các sự kiện chính trị cho buổi họp: Chúng ta đều biết, năm 1980, Việt Nam luôn coi Trung Quốc là “kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất”, những phương tiện truyền thông nào là đài truyền hình, phát thanh, báo chí phổ biến mọi nội dung chống Trung Quốc, và đưa ra một loạt chiêu bài có tính ngoại giao, bất kỳ quan chức Việt Nam đều tránh né khi tiếp xúc với các nhà ngoại giao Trung Quốc. Trong trường hợp này, không cần phải nói không thể tin tưởng hết những người xung quanh Nguyễn Văn Linh, ngay cả những người đáng tin cậy cũng không biết họ là ai. Chúng tôi luôn nghĩ một điều nên tìm manh mối từng người nếu cần chúng ta thực hiện. Đó là ngày 06 tháng 6, cụ thể Nguyễn Văn Linh, Đại sứ Trương Đức Duy đã gặp trong bí mật, ngày hôm sau các thành viên trong BCT/TW Việt Nam, đem ra thảo luận, chính Bộ trưởng Quốc phòng tướng Lê Đức Anh đã có cuộc họp riêng biệt cùng Đại sứ Trương Đức Duy và tiệc chiêu đãi có giải trí cũng không còn bí mật. Ngoài việc Lê Đức Anh tiếp tục thực hiện 5 lần hội thảo trong Bộ Quốc Phòng, theo giải thích chiều hướng của tinh thần Nguyễn Văn Linh, tất nhiên ca ngợi hết lời tốt đẹp cho Trung Quốc. Vì vậy, Đại sứ Trương Đức Duy quyết định cho phép Bộ Quốc phòng Lê Đức Anh giới thiệu lên kênh truyền hình Việt Nam. Đại tá Triệu Duệ (Zhao Rui) tùy viên quân sự tại Đại sứ quán cố gắng chỉ thị hành động bảo vệ đại sứ, những việc làm đó rất táo bạo, chưa từng thấy trong ngành ngoại giao.

Lúc 8 giờ ngày 21, lần này, chắc chắn tướng Lê Đức Anh sẽ rất vui vì Đại sứ Trương Đức Duy di chuyển bằng xe hơi không treo cờ của Đại sứ quán Trung Quốc và Bộ Quốc phòng Việt Nam. Lê Đức Anh, Trương Đức Duy gặp nhau bắt tay thân thiện, ôm nhiều lần, ông nói rằng, muốn nhìn thấy kết quả những gì trong thời gian sinh hoạt bí mật với Đại sứ Duy, đến nay ông được chào đón nồng nhiệt với tình bạn thân mật, Đại sứ Trương Đức Duy gợi ý:

− Trước đây Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh có gặp anh Hoàng Nhật Tân (Nhà sử học Wong Yat) nói chuyện gì đó, rất ngắn, nay tôi muốn đích thân nghe tướng Lê Đức Anh cho biết thái độ của Tổng Bí thư đối với Hoàng Nhật Tân, và hy vọng tướng Lê Đức Anh giúp đỡ tôi liên lạc anh ấy.

Lê Đức Anh chưa kịp trả lời, có thông tin cấp bách của Đại tá Triệu Duệ (Zhao Rui): Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh sẽ đến Bộ Quốc phòng để gặp Đại sứ Trương Đức Duy tại phòng họp đúng 7 giờ 30 buổi tối ngày 22. Bí mật hai bên không dùng tài xế riêng, đề nghị Đại sứ Trương Đức Duy chuyển sang một chiếc xe khác, không treo cờ. Giám đốc Văn phòng Ngoại giao Ngô Xuân Vinh cho biết vấn đề này, ông vừa nhận tần số của một người không cho biết địa chỉ. Triệu Vũ Quan (Zhao Wuguan), vừa trở về từ trung tâm tình báo MSS tại Hà Nội, lập tức thực hiện một báo cáo trước khi Trương Đức Duy đi đến Bộ Quốc phòng Việt Nam:

− Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa gửi đi một giấy mời hai vợ chồng Đại sứ Malaysia, tham dự buổi chiêu đãi tối nay, Đại sứ Trương Đức Duy không muốn cặp vợ chồng ông này. Để không thô lỗ, mà còn đảm bảo đáp ứng kịp thời công việc của Nguyễn Văn Linh, Phu nhân Đại sứ giả vờ bệnh, như vậy vẫn gặp được Nguyễn Văn Linh tại một nơi bí mật được phối trí trong Bộ Quốc Phòng Việt Nam v.v… Trương Đức Dy đáp: Tuy nhiên không thể tránh Đại sứ Malaysia cứ đi, tham dự bình thường.

Đêm đó, hai vợ chồng Đại sứ quán Malaysia đến đúng giờ, đi bộ vào phòng khách, họ nhìn thấy Đại sứ Trương Đức Duy bơ phờ bởi cô tiếp viên bên cạnh phục vụ quá chu đáo, đó chỉ là một bản kịch để tranh né kẻ đối diện, sau này được biết tên tình báo MSS Trương Đức Duy cướp hồ sơ mật của Malaysia bị phát hiện.

Trương Đức Duy chào yếu ớt: “Chào mừng hai bạn mới đến, tôi xin chúc sức khỏe bình an”. Nói tiếp: Vợ tôi bị bệnh Meniere lại tái phát, đau đầu, buồn nôn, cho nên không thể ở đây lâu, có thể bạn ngồi tán ngẫu với Lý Tiên Sanh (Lee) giám đốc chính trị Đại sứ quán Trung Quốc. Đại sứ Malaysia nghe qua bệnh tình của phu nhân Trương Đức Duy rất xúc động, ông nói: “Kính thưa Đại sứ, tôi cũng thấy như thế, phu nhân của ngài thể chất không được tốt, hy vọng có dịp sẽ gặp gỡ lại, thực sự xin lỗi, chúng tôi không biết phu nhân của ngài bệnh, tôi đề nghị nên về để nghỉ ngơi, và tôi chúc bà phục hồi sức khỏe sớm.

Nhờ đôi câu nói ngoại giao này của Đại sứ Malaysia giúp Trương Đức Duy nẩy sinh ý, liền đứng dậy và bắt tay tỏ ý thân thiện xin tạm biệt. Đại sứ Trương Đức Duy ra khỏi phòng, ông Đại sứ Malaysia thấy đôi chân của phu nhân Trương Đức Duy sải bước như bay, cũng trong lúc ấy có một xe hơi đen bóng loáng thương hiệu Toyota đi thẳng vào sân Bộ Quốc phòng Việt Nam.

LAY

Ngày 12 tháng 5 năm 1993. Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Phạm Văn Đồng gặp Đại sứ quán Trung Quốc Trương Đức Duy (Zhang Dewei), trong không khí bí mật tại Bộ Quốc Phòng Việt Nam.

Nguyễn Văn Linh bí mật gặp gỡ với Đại sứ Trương Đức Duy

Đại sứ Trương Đức Duy vừa ra khỏi phòng khánh tiết của Bộ Quốc phòng Việt Nam, gặp xe của Nguyễn Văn Linh chạy vào, Trương Đức Duy đi theo lối xe Toyota đến thẳng phòng làm việc của tướng Lê Đức Anh, lần gặp này Trương Đức Duy hỏi thăm Hoàng Nhật Tân. Lần đầu tiên Nguyễn Văn Linh tiết lộ: Chính tôi đã chăm sóc rất chu đáo con trai của Hoàng Văn Hoan là Hoàng Nhật Tân. Đại sứ Trương Đức Duy không ngần ngại nói. Tôi cũng tiếp nhận được tin nhắn, nội dung rất chính xác về Hoàng Nhật Tân sống tốt cũng nhờ ngài.

Nguyễn Văn Linh nói vào trọng tâm mục đích.

− Đại sứ Trương Đức Duy có nên tin điều này không, Việt Nam luôn luôn duy trì quan hệ tốt với Trung Quốc. Tất nhiên cũng có những chuyện hiểu lầm vào năm 1976, có 10 tên Việt không đồng ý tự suy thoái niềm tin trong mối quan hệ giữa Việt Nam-Trung Quốc và một số hoạt động bị cáo buộc là “hữu khuynh”, rồi đào thoát qua Trung Quốc sống [4].

Đến năm 1982 nhờ chủ trương tốt ở giai đoạn này nên tự nó tồn tại, và một loạt các thành phần kinh tế quốc doanh không đồng ý với chính sách chống Trung Quốc đã bị đẩy ra khỏi Bộ Chính trị. Vào thời điểm đó, Đại sứ làm sao hiểu hết những lý do của nó, mặt khác chúng tôi đã có thái độ tốt với Trung Quốc. Nếu “Bác Hồ” còn sống, sẽ không bao giờ làm mọi điều như vậy. (đây là lối nói mượn Hồ làm bình phong, bất cứ lãnh đạo đảng đều như vậy để chạy tội hay hết đường binh). Nguyễn Văn Linh cho biết. “Trung Quốc thực hiện chính sách Hải ngoại đối với Việt Nam là sai, bởi cách mạng Việt Nam đã có những đóng góp giá trị nhiều nhất cho Trung Quốc. Sau khi Việt Nam chiến thắng 1975, Trung Quốc phân biệt đối xử đẩy chúng tôi vào tuyệt lộ như vậy có quá ngoan cố không”. Sau năm 1986, Tôi trở thành tổng thư ký của Việt Nam, tôi quyết tâm vượt qua những trở ngại khác nhau, và dần dần sửa chữa những sai lầm của quá khứ, để khôi phục lại quan hệ hữu nghị với Trung Quốc. Trước hết, thuyết phục BCT/TW Đảng và Quốc hội thông qua Hiến pháp của Trung ương, xóa bỏ tất cả các nội dung có liên quan đến khía cạnh chống Trung Quốc. Sau đó, họ thực hiện công việc này thành công, và cuối cùng đã quyết định rút quân ra khỏi Campuchia.

Nguyễn Văn Linh nói tiếp:

− Trong tình hình quốc tế hiện nay, Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội xem Trung Quốc là trung tâm mạnh mẽ nhất để phát triển tình đoàn kết, hữu nghị và quan hệ hợp tác, nó càng trở nên quan trọng và cấp bách. Vì vậy, mong muốn lớn nhất của tôi là đạt được trước năm 1991 bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Có như thế thì toàn đảng Cộng sản Việt Nam nhận đó một sự kiện tinh thần thú vị.

Nguyễn Văn Linh thổ lộ tiếp: Tôi biết tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc giải quyết vấn đề Campuchia. Ban đầu, hai bên Việt Nam-Trung Quốc giải quyết thông qua các kênh ngoại giao để thảo luận là tốt nhất hợp lý nhất. Tuy nhiên, nguyên do ông Bộ Trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch cố tình làm cho rắc rối, và bây giờ con đường này rất khó khăn đi qua. Vì vậy, tôi rất cần ông ta phải xem xét chuyến thăm Bắc Kinh, để tôi bày tỏ trực tiếp với Chủ tịch Giang Trạch Dân, Thủ tướng Lý Bằng, tìm cung cấp điều kiện và giải pháp tốt nhất cho vấn đề Campuchia. BCT/TW của Nguyễn Văn Linh đại đa số quan điểm không đồng nhất, Nguyễn Cơ Thạch luôn luôn làm cho mọi thứ không cùng đi trên một lộ trình, giống như hôm nay gặp Đại sứ Trương Đức Duy một mình không nên quá nhiều người. Chẳng hạn như Chủ tịch Giang Trạch Dân, Thủ tướng Lý Bằng mời tôi, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng sang Trung Quốc, cũng như Đại sứ đã trực tiếp đến Bộ Quốc phòng Việt Nam, gặp Nguyễn Văn Linh và làm việc chung, hiện thời gian này tôi còn một hy vọng nơi Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Đỗ Mười lấy uy tín cá nhân chuyển tải quan điểm của các nhà lãnh đạo Trung Quốc đến công luận Việt Nam, vì vậy một số thành viên trong quốc hội của Đảng sẽ dễ chấp nhận hơn đem đến an toàn cho hội nghị Thành Đô.

Đại sứ Trương Đức Duy cảm ơn cuộc gặp gỡ này rất thú vị, do Nguyễn Văn Linh chủ động đưa ra thẳng thắn quan điểm, Trương Đức Duy cho biết sẽ báo cáo ngay lập tức cuộc trao đổi này về Bắc Kinh.

hinh

Ngày 12 tháng 5 năm 1993. Cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh gặp Đại sứ Trung Quốc Trương Đức Duy (Zhang Dewei), trong không khí bí mật tại BCT/TW Việt Nam.

Hội nghị bí mật Thành Đô

Buổi chiều ngày 28 tháng 8. Đại sứ quán nhận được tập hồ sơ hướng dẫn chương trình mật nghị Thành Đô gửi từ Bắc Kinh, Đại sứ quán vui mừng chuyển thông báo này cho Nguyễn Văn Linh. Đại sứ Trương Đức Duy thông báo và cho biết thêm: Tổng Bí thư Giang Trạch Dân và Thủ tướng Lý Bằng hoan nghênh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Hội đồng Chủ tịch Bộ trưởng Đỗ Mười, và gửi lời chào mừng chuyên gia tư vấn Trung ương Đảng Phạm Văn Đồng cùng tham dự đã bổ túc vào danh sách hội nghị cao cấp của hai Đảng. Hiện nay, giải pháp chính trị vấn đề Campuchia đã thành hình, và Việt Nam nên làm việc với Trung Quốc để góp phần giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt, thực hiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán bí mật tại địa điểm sẽ được bố trí ở Thành Đô, Tứ Xuyên để tạo không gian “bình thường hóa quan hệ Trung-Việt”. Mọi chi tiết hội nghị bí mật Thành Đô đều truy cập trong nội bộ ngày 03-ngày 04 tháng 9 năm 1990 tại Thành Đô Trung Quốc.

Đại sứ Trương Đức Duy, lập tức triệu tập các ủy ban để mở rộng hoạt động nội bộ của Đại sứ quán, học tập chuyển thông tin quan trọng và truyền đạt đến Nguyễn Văn Linh và những người có trách nhiện nội bộ Thành Đô. Trước khi đi vào chương trình hoạt động tìm những kinh nghiệm khác bổ túc, tất cả nhân viên Đại sứ quán phải biết làm thế nào tận dụng hết khả năng quan điểm “Phổ Nhân” (Puer). Triệu Vũ Quan (Zhao Wuguan) người phụ trách liên lạc Bộ Quốc phòng Việt Nam quyết định.

LAY

Ngày 5 tháng 6 năm 1993. Đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp Đại sứ Trung Quốc Trương Đức Duy (Zhang Dewei), trong không khí bí mật tại Bộ Quốc Phòng Việt Nam (阮文灵张德维大使会见).

Lúc 8 giờ ngày 29, Đại sứ Trương Đức Duy gặp một lần nữa với Hoàng Đích (黄的-Lê Đức Anh, gián điện MSS), yêu cầu anh ta thông tin quan trọng trước khi đối diện với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và báo cáo từ những hỗ trợ của Bắc Kinh trong việc sắp xếp Đại sứ Trương Đức Duy trước một giờ thời điểm áp chót hành động, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Văn phòng Ngoại giao Giám đốc Vũ (Wu) phải gặp tại tần số Triệu Vũ Quan (Zhao Wuguan) để truyền tải thông điệp đến Lê Đức Anh. Dự kiến ​​16 giờ 00, Đỗ Mười gặp gỡ với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cùng với Đại sứ Trương Đức Duy. Để hiển thị cuộc họp và chính thức thông qua kênh bí mật của Đại sứ quán. Hôm nay Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đề nghị Đại sứ quán Trung Quốc phối trí một nơi làm Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam hải ngoại, cho trường hợp khẩn cấp, tôi hy vọng trong hôm nay có một cuộc họp của các nhà lãnh đạo xung quanh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Theo ông Nguyễn Văn Linh đang chuẩn bị đưa ra một sơ đồ “kỳ ý” hành động.

Lúc 01giờ 00 cùng ngày, Đại sứ Trương Đức Duy sẽ gặp Thứ trưởng Trung ương Bộ Hải ngoại Trịnh Ngọc Thái (Zhengyu) thực hiện các yêu cầu vừa rồi.

Sau khi Đảng sắp xếp sinh hoạt bên ngoài, đúng 16 giờ 00, Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười gặp lại Đại sứ Trương Đức Duy tại phòng họp Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam hải ngoại.

Một lần nữa trong ngày, Đại sứ Trương Đức Duy truyền đạt đến Nguyễn Văn Linh lời chúc của Giang Trạch Dân và Thủ tướng Lý Bằng theo tinh thần nội bộ.

Nguyễn Văn Linh rất vui mừng và chúc lại, phía Trung Quốc đã đồng ý đáp ứng thời điểm và địa chỉ đã đề xuất chuẩn bị nhiều phương tiện cho hội nghị, điều đó được báo cáo ngay cho Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sau khi danh sách thành phần nhân sự của phái đoàn Việt Nam được xác định có thể bắt đầu chuẩn bị lên đường. Nguyễn Văn Linh cho biết, tình trạng sức khỏe của đồng chí Phạm Văn Đồng rất tốt, tuy nhiên Võ Nguyên Giáp muốn tham gia hội nghị nhưng bị loại, bởi lý do hay lẻo mép ăn nói lung tung! Sau cuộc họp buổi chiều lấy danh sách, Đại sứ Trương Đức Duy ngay lập tức báo cáo vế Bắc Kinh.

Vào ngày 30, Bắc Kinh thông báo cho Đại sứ quán tại Hà Nội theo kế hoạch tổng quát cuộc họp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo Việt Nam-Trung Quốc vào buổi chiều ngày 03 tháng 9, sau đó tiếp tục cuộc đàm phán, ngày 04 tháng 9 buổi sáng đàm phán đến chiều bế mạc.

ht10

Ngày 5 tháng 6 năm 1993. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười gặp Đại sứ Trung Quốc Trương Đức Duy (Zhang Dewei), trong không khí bí mật tại Bộ Quốc Phòng Việt Nam.

Theo lời của Triệu Vũ Quan (Zhao Wuguan) người phụ trách liên lạc Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại sứ Trương Đức Duy:

− Từ sáng ngày 3/9/1990, tôi đến trước vào sân bay quốc tế Nội Bài Hà Nội, phái đoàn Việt Nam đến sau, có 15 người, ngoài Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng, và gồm các quan chức tháp tùng như Chánh Văn phòng Trung ương ông Hồng Hà, Bộ trưởng Hải ngoại Trung ương Đảng ông Hoàng Bích Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ông Đinh Nho Liêm, và các nhân viên còn lại. Đại sứ Trương Đức Duy cũng đến sân bay vào thời điểm đó, sau khi Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng, Đại sứ Trương Đức Duy và đoàn tùy tùng lên máy bay chuyên cơ Tu-134, cất cánh vào lúc sáng 8 giờ 10 phút, ngày 3 tháng 9/1990.

Theo lời của Đại sứ Trương Đức Duy:

Máy bay chuyên cơ Tu-134 đã cất cánh chở các nhà lãnh đạo tối cao Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh, Ủy viên Bộ chính trị Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chính phủ Đỗ Mười, Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, nguyên Thủ tướng chính phủ Phạm Văn Đồng. Họ lặng lẽ ngồi ủ rũ trong lòng chuyên cơ đang bay, không ai biết trong đầu của họ suy nghĩ những gì, cũng có kẻ cho biết họ băn khoăn một dự đoán trong hành trình, chắc chắn ảnh hưởng hết sức quan trọng đến mối quan hệ Trung-Việt. Chuyên cơ cứ thế mà bay qua khỏi biên giới Việt-Trung, trực chỉ về hướng trước thẳng vào tỉnh Nam Ninh.

Vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày, chiếc chuyên cơ hạ cánh xuống phi trường chuyên dụng Nam Ninh Quảng Tây, trong bầu không khí tĩnh mịch, phái đoàn lãnh đạo Việt Nam đi dưới vùng trời mưa u ám, tỏa sương lành lạnh, như thể là khói đạn cay, trái phá của những tay đàn áp người biểu tình Dân Chủ bất bạo động tại Việt Nam, khói còn động lại đâu đây, từ phía trước có những bước chân của những nhà lãnh đạo âm thầm đi trong căn nhà bí mật, đôi chân của họ không rộn rã như những công an hồ Hoàn Kiếm Hà Nội. Những nguyên thủ quốc gia Việt Nam lặng lẽ, lẻo đẽo theo chân Trương Đức Duy đi qua hành lang lạ, vắng bóng người kèn trống khua vang, thiếu cả dàn chào đón tiếp và tiễn đưa theo nghi lễ quốc khách danh dự, lại càng không có cảnh tượng dân chúng tưng bừng phất cờ quạt Việt Nam, nhà báo không háo hức đưa tin, báo chí không loan tải một cột tin “sóc” nào cả, cuối cùng thế giới không biết đoàn người này là ai, mà di chuyển bằng chuyên cơ? Tất cả những điều đó hầu hết vắng lặng bởi chính nó đã tự khoác lên một không gian bí ẩn. Những nhà lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong hội kín bí mật, thanh toán bí mật, ăn bẩn bí mật, lừa đảo bí mật, buôn quyền bán chức bí mật, tham nhũng bí mật, hoạt động bí mật. Vốn “Bác Hồ” nhà kiến trúc hệ thống bí mật, xưa nay vẫn thế và ngày nay tiếp tục bí mật đến Thành Đô đàm phán bán nước.

Tại phi trường Nam Ninh, Đại sứ toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam Trương Đức Duy (Zhang Dewei), hướng dẫn các nhà lãnh đạo Việt Nam xuống máy bay. Phía Trung Quốc có ba cán bộ trung ương thay mặt nhà nước ra sân bay tiếp đón, gồm có Thứ trưởng Bộ ngoại giao Tề Hoài Viễn (Qi Huai xa), Trợ lý Bộ trưởng Từ Đôn Tín (从唐信), Thứ trưởng Ban liên lạc đối ngoại Trung ương Chu Thiện Khanh (Zhutian Thanh). Sinh hoạt ở đây không khác nào thời Việt Minh, muốn vào mật khu phải đi qua nhiều chốt giao liên. Ba cán bộ giao liên đến đón các vị khách đứng trước thang máy bay. Trong kế hoạch bảo mật không cho chính giới địa phương trong vùng Quảng Tây biết trước, trong sân bay bố trí chặt chẽ, các nhà lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra khỏi chuyên cơ, lập tức di chuyển nhanh đến chuyên cơ thứ hai, cất cánh bay đến Thành Đô.

ht11

Các nhà lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra khỏi chuyên cơ tại phi trường chuyên dụng Nam Ninh Quảng Tây (非专业的领域广西南宁). Lập tức di chuyển nhanh đến chuyên cơ thứ hai đang chuẩn bị cất cánh bay đến phi trường quốc tế Song Lưu Thành Đô Tứ Xuyên (双流国际机场四川成都).

Lúc 1 giờ chiều 1990, chiếc chuyên cơ hạ cánh xuống phi trường quốc tế Song Lưu Thành Đô. Họ nhanh chóng đưa đoàn đại biểu tới Nhà khách Tỉnh ủy Tứ Xuyên “Kim Ngưu tân quán” Thành Đô (成都宾馆金牛). Tổng bí thư Giang Trạch Dân và Thủ tướng Lý Bằng đứng trước cửa đón chào những người khách bí mật. Sau khi chủ và khách đã ngồi vào phòng nhà khách, hai bên hỏi thăm lẫn nhau, đồng thời tiến hành trao đổi thủ tục đơn giản. Tổng bí thư Giang Trạch Dân giải thích: “Đồng chí Đặng Tiểu Bình đi nghỉ ở xa, nên lần này không gặp các vị được”. Cuộc gặp mặt đơn giản kết thúc xong, phái đoàn được hướng dẫn về phòng nghỉ ngơi một lúc.

Đến 3 giờ chiều, hai bên bắt đầu tiến hành chính thức vòng đầu đàm phán. Tổng bí thư Giang Trạch Dân phát biểu ngắn, tiếp theo Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đọc lời mở đầu dài cả cây số đã chuẩn bị trước. Sau đó, Tổng bí thư Giang Trạch Dân trình bày có hệ thống về giải pháp chính trị cho vấn đề Campuchia và mối quan hệ Trung-Việt.

Trong cuộc đàm phán hai nhà lãnh đạo thảo luận về một giải pháp chính trị cho vấn đề Campuchia-Việt Nam và khôi phục quan hệ bình thường hóa Trung Quốc-Việt Nam. Hai bên tập trung vào các cuộc đàm phán Hội đồng tối cao của Cơ quan lâm thời tại Campuchia. Trung Quốc đưa ra đề nghị một Ủy ban gồm 13 thành viên, Sihanouk chủ tịch, chế độ Phnom Penh 6 thành viên, các lực lượng kháng chiến Campuchia (Khmer Đỏ), Ranariddh và Son Sann giới thiệu từ 2 đến 3 thành viên, Tổng cộng có 6 thành viên. Thành lập Ủy ban này Trung Quốc chủ động, Nguyễn Văn Linh có thể chấp nhận; Đỗ Mười phát biểu: Chỉ một mình Sihanouk cũng là lực lượng kháng chiến hay sao, tỷ lệ đại diện như vậy cả hai bên 6-7, lực lượng kháng chiến hơn một chỗ ngồi, chia ghế lối này sẽ khó khăn cho việc chấp nhận tại Phnom Penh. Phạm Văn Đồng phát biểu: Kế hoạch của Trung Quốc là không công bằng và cũng không hợp lý. Đến đây, vấn đề Campuchia đã được bàn bạc ổn thỏa. Chỉ còn trở ngại lớn nhất quan hệ Việt Nam-Campuchia, cuối cùng các bên đã nhất trí bởi Trung Quốc đưa ra thuyết phục Phnom Penh thực hiện chính quyền nhiều thành phần.

Về quan hệ Trung Quốc-Việt Nam, cả hai bên đều phù hợp với thái độ hướng tới tương lai, không cần thiết phải xem xét lại quan điểm và những phát biểu cũ đã được thông qua. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng “kết thúc quá khứ, mở ra tương lai”. Tiếp đến, vấn đề khôi phục lại quan hệ giữa hai nước, hai đảng được bàn bạc trao đổi theo chiều hướng khá thuận lợi. Trung Quốc tuyên bố: “Từ nay, ông chủ của túi tiền, vung tay xóa nợ cũ”, phái đoàn Việt Nam tự nhiên vỗ tay dài lâu tỏ ý vui mừng, chấp nhận Trung Cộng mua trọn gói BCT/TW đảng Cộng sản Việt Nam tại hội nghị bí mật Thành Đô. Tiếp theo tuyên bố lần thứ hai của Giang Trạch Dân: “Chúng tôi không gợi lại tiền nợ cũ, viện trợ cho chiến tranh Việt Nam”. Vấn đề lớn tiền nợ được giải mã. Trong buổi đàm phán bí mật, kích thích đồng lõa đằng sau nhe nụ cười, tiếng vỗ tay đề huề, đưa ra một tín hiệu “dắt díu lòng trôi đến thành quả vô hạn”. Tổng Bí thư Giang Trạch Dân tự thấy chiến thắng mở lòng bày tỏ, giữa hai nước chúng ta từ đây có thể “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai”. Phía Việt Nam tự mỹ mãn, phấn khởi thành công đàm phán bí mật Thành Đô, đem lại cho đất nước Việt Nam một kỷ nguyên đầy hứa hẹn mở ra gông xiềng mới. Sau khi hội nghị đàm phán bí mật kết thúc, hai nhà lãnh đạo Nguyễn Văn Linh và Giang Trạch Dân đồng ký vào “Kỷ yếu hội nghị đàm phán bí mật Thành Đô” còn gọi là “Kỷ yếu bình thường hóa quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc”.

ht13

Giang Trạch Dân vui mừng giở trò ru con ngủ bất tận, trích dẫn bài thơ của Giang Vĩnh (Jiang Yong-诗人江永) vào triều đại nhà Thanh: “Phong ba đã trôi, mỗi tình anh em vẫn còn, gặp nhau lại vui, bỏ qua hết thẩy hận thù” (Độ tận kiếp ba huynh đệ tại, Tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu) hay “Chúng tôi vẫn còn anh em, nụ cười có thể làm tan đi các đồng minh và kẻ thù”. (Ngã môn hoàn thị huynh đệ, tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu). Vần thơ này làm lời kết cho cuộc đàm phán “nội bộ”. Tặng cho những đứa con ma Việt Nam, các đồng chí BCT/TW đảng “Bác” quá hài lòng. [7]

Trung Quốc thành công mỹ mãn, lập tức đặt bữa tiệc chiêu đãi tưng bừng, phái đoàn Việt Nam hỷ hả. Trước khi đoàn đại biểu Việt Nam rời Thành Đô, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Tổng Bí thư Giang Trạch Dân, Lý Bằng, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng cùng nhau tạm biệt mang ý nghĩa viết nên một chương bản mệnh thê thảm cho Việt Nam.

Đêm đó, Nguyễn Văn Linh đã đạt được nguyện vọng, viết lên bốn câu thơ Việt Nam trăn trối, gửi tặng Trương Đức Duy: “Anh em ở lại thế hệ trôi qua, sự oán giận tức thời của những đám mây, mỉm cười khi gặp lại mở, bạn vàng và tái thiết”.

Để đảm bảo sự thành công cho cuộc hội nghị bí mật, Sở Ngoại vụ tỉnh Tứ Xuyên, thực hiện rất nhiều công việc chuẩn bị và công tác anh ninh cho tổ chức. Người ta nói rằng hai ngày hội nghị bí mật. Kim Ngưu tân quán phải rời đi tất cả những người khách khác cho thật xa khu vực hội nghị và an ninh cô lập trung tâm Kim Ngưu. Theo chỉ thị của Trung Quốc không cho bất kỳ ai gửi tin nhắn đến phái đoàn Việt Nam, bí mật tuyệt đối và phục vụ tối đa chủ yếu làm hài lòng BCT/TW đảng Cộng sản Việt Nam.

ht12

Nhà khách Tỉnh ủy Tứ Xuyên “Kim Ngưu tân quán” Thành Đô và hội trường mật nghị Trung Quốc-Việt Nam 3-4/9/1990. Địa chỉ: Đại lộ Kim Tuyền Thành Đô, Tứ Xuyên. Zip 2: 610.036. Điện thoại: 86-28-87306666. Fax: 86-28-87305555. Những lãnh đạo Cộng sản đã từng đến Kim Ngưu tân quán để lại lưu bút gồm Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Hồng Hà, Hoàng Bích Sơn, Đinh Nho Liêm, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng v.v…[8]

Giang Trạch Dân về đến Bắc Kinh dõng dạc tuyên bố: Đã lấy được “Kỷ yếu hội nghị đàm phán bí mật, bình thường hóa quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc” như thể của “Quý di tích lịch sử”. Những anh em đi sau đã có phương tiện tùy phương thức và vô tư tung hoành toàn diện trên đất chư hầu Việt Nam.[9]

Quan hệ hữu nghị Việt Cộng-Trung Cộng đánh dấu một cột mốc mới. Sau đó Việt Cộng chọn địa chỉ nhà khách Tỉnh ủy Tứ Xuyên “Kim Ngưu tân quán” Thành Đô, làm đất thiêng tổ chức những hội nghị v.v… Đảng xem đây là tiêu chuẩn của tình bạn Việt-Trung, ít nhất nơi này đã trải qua nhiều kinh nghiệm hội nghị bí mật “bình thường hóa quan hệ song phương Việt-Trung”. Đảng đã ký vào “Kỷ yếu luật chơi mất nước”, mở ra một hướng đi mới đem lại khởi sắc vinh dự và tự hào cho toàn đảng.

Những thế hệ Cộng sản đời sau, đến Kim Ngưu để vẽ lên thành tích mới, và nhớ lại thành tích cũ của đảng, Tổng Giám đốc giáo thức của Việt Nam Phạm Quang Anh (Fan Guangying cháu của Phạm Văn Đồng) cũng đến đây mở nhiều cuộc hội họp. Phạm Quang Anh rộng miệng khoe với Trương Đức Duy: “Tôi rất tâm đắc và trân quý Thành Đô, tôi có chụp hai ảnh chung với đồng chí Giang Trạch Dân hiện còn treo ở đấy”. Chánh Văn phòng Trung ương ông Hồng Hà đã từng nói với Trương Đức Duy rằng: “Sau này đại hội trung ương đảng cũng nên chọn Kim Ngưu Thành Đô, bởi đó là nơi lịch sử quá tuyệt vời.

Tháng 2 năm 2000, chuyến thăm Thành Đô của BCT/TW Đảng, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, đến nơi đây đề cao ngọn cờ người tiền nhiệm đã làm vẻ vang lịch sử đảng. Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt và Lê Khả Phiêu cũng chạy đua với Nguyễn Văn Linh, nối gót vẽ hùm thêm cánh cho trang sử 16 chữ vàng (4 tốt), rực lửa đảng đốt cháy VN “láng giềng tốt, quan hệ tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, và đối tác tốt “. Kim Ngưu tân quán gắn liền với lịch sử đảng Cộng sản, đồng nghĩa lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam bày tỏ cùng quyết tâm với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, khi cần giải quyết Việt Nam hẹn gặp nhau Thành Đô, tiếp tục quan hệ bí mật bán nước.

Huỳnh Tâm
danlambaovn.blogspot.com

Advertisements

Hòan cảnh thương tâm của 3 chị em bé Kim Lợi Cha Mẹ bị nhiễm HIV

DSCF6433

Kính thưa Qúy Vị Thính Giả
Đài Phát Thanh Toàn Dân Cứu nước trên bước đường bôn ba tìm kiếm những mãnh đời Việt Nam lang thang nơi xứ người
Kính mời Qúy vị nghe qua hòan cảnh thương tâm của 3 chị em bé Kim Lợi Cha Mẹ bị nhiễm HIV
Cuộc đời 3 bé gái phải lang bạc khắp nơi để kiếm sống
Rất mong đón nhận những tấm lòng quan tâm từ những trái tim của người Cha người Mẹ Việt Nam

http://youtu.be/WRrN_s8Q39g

http://youtu.be/GhHA5BZUyso

http://youtu.be/fHDEG76o8cQ

DSCF6445

KÍNH MỜI QÚY VỊ THÍNH GIẢ  THEO DÕI CHƯƠNG TRÌNH Lịch Sử Việt Nam VÀO THỨ SÁU HÀNG TUẦN

hichtuongsi

ĐÀI PHÁT THANH TOÀN DÂN CỨU NƯỚC

KÍNH MỜI QÚY VỊ THÍNH GIẢ 

THEO DÕI CHƯƠNG TRÌNH

Lịch Sử Việt Nam

VÀO THỨ SÁU HÀNG TUẦN

Bắt đầu vào ngày thứ sáu 22/08/2014

Thực hiện tiết mục này như một Nén Hương lòng kính dâng lên:

Hồn Thiêng Sông Núi Các đấng Tiên Liệt xin phù hộ cho Dân Tộc Việt Nam sớm chiến thắng tất cả mọi thế lực độc tài, tàn ác để xây dựng một xã hội Công Bằng, Dân Chủ trong tình yêu thương của Dân Tộc và của toàn thể Nhân Lọai.

Riêng kính tặng Tuổi Trẻ Việt Nam, mong các bạn sẽ là những Chiến sĩ chiến đấu cho Tự Do, Dân Chủ, chiến đấu cho lẽ công bình, bác ái.

Xin tri ân đồng bào và chiến sĩ Quốc gia đã và đang hy sinh cuộc đời để đấu tranh cho DÂN TỘC Việt.

Đọc Lịch Sử Việt Nam, để dù sống ở nơi đâu chúng ta sẽ không quên đất nước, cội nguồn để tự hào với Tiền Nhân trong quá khứ và cũng để đớn đau với những khổ đau của đất nước Dân Tộc trong hiện tại.

Đọc sách sử của Tiền Nhân để lại, chúng ta cùng bùi ngùi, rung cảm trước lòng can đảm, tận tụy của các bậc Anh Hùng Liệt Nữ đã hy sinh thân mình bảo vệ non sông.

Để rơi lệ khi nghe lời khuyên của Nguyễn Phi Khanh với Nguyễn Trãi.

Để khóc khi giặc giết Trần Bình Trọng và sôi sục hào khí quật cường của cha ông trong những trận chiến hào hùng Bạch Đằng, Chi Lăng, Vạn Kiếp.

Đọc sử sách để hiểu nguồn cội là điều quan trọng. Nhưng hiểu rõ những gì đang xảy ra cho đất nước để có những quyết định, đóng góp cho tương lai là điều quan trọng hơn.

Và cùng cảm thông nỗi khổ đau mà Dân Tộc Ta đang phải gánh chịu từ những người sinh ra cùng một bọc, cùng mầu da tiếng nói và họa mất nước cận kề.

Dầu hết sức cố gắng nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót

Kính mong đón nhận ý kiến đóng góp vô cùng qúy báu của Qúy thính gỉa

Radio Toàn Dân Cứu Nước

Trân Trọng Kính Mời Qúy Vị Thính Giả  theo dõi

BUI THI MINH HANG

ĐÀI PHÁT THANH TOÀN DÂN CỨU NƯỚC


PHÁT THANH HÀNG NGÀY
VÀO LÚC 12 GIỜ AM GIỜ VIỆT NAM
VÀ SẼ PHÁT LẠI VÀO LÚC 10 GIỜ PM GIỜ VIỆT NAM
TRÊN HỆ THỐNG RADIONOMY INTERNET TOÀN CẦU

RADIO

CHƯƠNG TRÌNH HỘI LUẬN LIVE ĐƯỢC THỰC HIỆN
MỖI THỨ BA HÀNG TUẦN

Chương trình Tiếng Nói của người Dân Oan
Thứ Năm hàng tuần

Chương trình Lịch Sử Việt Nam
VÀO THỨ SÁU HÀNG TUẦN

Chương Trình
Sẽ được phát lại hàng ngày vào giờ nói trên

XIN TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QÚY VỊ THÍNH GỈA

Kính mời vào lign dưới đây nghe Đài
http://www.radionomy.com/FR#!/fr/search/?q=toandancuunuoc

Để dễ dàng cho Qúy Thính Gỉa truy cập vào Đài

Xin vào Web
http://radiotoandancuunuocdotorg.wordpress.com

ba-chu-tich.jpg

​TÂM THƯ của Đài Phát Thanh Toàn Dân Cứu Nước

TU DI DAN CHU

​TÂM THƯ
của
Đài Phát Thanh Toàn Dân Cứu Nước
Kính gửi Đồng bào Thính giả Trong và Ngoài nước

Kính thưa Qúy Liệt vị,
Kể từ buổi Phát thanh đầu tiên vào ngày 10 Tháng 06 Năm 2014
Đài Phát Thanh Toàn Dân Cứu Nước đã đón nhận 6078 đợt người nghe.
Đây là một khích lệ vô cùng lớn lao cho chúng tôi.
Sự quan tâm theo dõi của Qúy Liệt vị là phần thưởng vô cùng qúy báu cho Ban Điều Hành Đài Phát Thanh Toàn Dân Cứu Nước.
Cũng xin Chân Thành Cáo Lỗi

Cùng Qúy Thính giả trong những tuần lễ vừa qua Giờ Phát Thanh của Đài bị bão lớn và Tổng Đài luôn di động.
Ban Điều Hành là những Chiến sĩ ngày đêm trực diện với bạo quyền.
Kính mong được sự lượng thứ và thông cảm của Quý Liệt Vị.
Chúng tôi xin Điều chỉnh lại giờ Phát Thanh như sau:

RADIO

ĐÀI PHÁT THANH TOÀN DÂN CỨU NƯỚC

PHÁT THANH HÀNG NGÀY
VÀO LÚC 12 GIỜ AM GIỜ VIỆT NAM
VÀ SẼ PHÁT LẠI VÀO LÚC 10 GIỜ PM GIỜ VIỆT NAM
TRÊN HỆ THỐNG RADIONOMY INTERNET TOÀN CẦU
CHƯƠNG TRÌNH HỘI LUẬN LIVE ĐƯỢC THỰC HIỆN
MỖI THỨ BA HÀNG TUẦN

ĐÀI PHÁT THANH TOÀN DÂN CỨU NƯỚC

Chương trình Tiếng Nói của người Dân Oan
vào Thứ Năm hàng tuần.
Chương trình Tâm tình của Lính
vào Thứ Sáu hàng tuần
Chương trình Tiếng nói Tù Nhân Lương Tâm
vào Chủ Nhật hàng tuần
Chương trình sẽ được phát lại hàng ngày vào giờ nói trên
Trân trọng kính mời Qúy Liệt vị theo dõi:

” Nguyễn Vũ Bình ” THƯ CHÚC MỪNG
ĐẠI HỘI HỘI QUỐC TẾ Y SỸ VIỆT NAM TỰ DO


Trân Trọng Kính Mời Qúy Vị Thính Giả theo dõi
Chương Trình
Tiếng Nói của Người Dân Oan
Ngày 08 / 08 / 2014
SOS Phong Trào Liên Đới Dân Oan

Chương trình ghi lại những mẩu chuyện thương tâm về số phận của người Dân Oan Việt Nam dưới chế độ Cộng sản.
Những người Dân Oan đang sống khắc khoải từng phút giây trong sự đe dọa tinh thần, những thảm trạng bi thương của Tuổi Trẻ Việt Nam, những thiếu nữ trinh nguyên phải bán thân vì hoàn cảnh cùng đường.
Kém may sinh ra và lớn lên trong một chế độ bạo tàn, phi nhân bản, phi dân tộc bị tước đoạt mọi quyền sống quyền làm người.
Chúng ta đều là con dân nước Việt nhưng chỉ khác nhau về môi trường sống.
Để chứng minh nòi giống Lạc Long TA Anh Hùng Bất Khuất, dư trí tài, đảm lược trong một đất nước có Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền.
Chúng tôi trân trọng kính mời Qúy Thính giả trong và ngoài nước xin cùng chúng tôi chào đón Vị Chuẩn Tướng Hoa Kỳ gốc Việt đầu tiên.

Chuẩn Tướng LƯƠNG XUÂN VIỆT

Và nghe lời phát biểu của Ông trong Buổi Lễ Nhậm chức vào Thứ Tư ngày 06 Tháng 08 Năm 2014 bằng hai ngôn ngữ Anh – Việt để thấy sóng Bạch Đằng, trống Mê Linh vẫn còn mãi âm vang trong tâm hồn của Tuổi Trẻ Việt Nam và cũng cùng chúng tôi đớn đau cho thân phận Việt Nam.
Tuổi Trẻ Việt Nam tại quê nhà sống dưới ách thống trị bạo tàn vô tri của tập đoàn Cộng sản Việt gian.
Một số phận Việt Nam, hai cuộc đời cách biệt.

Trân trọng

Ban Điều Hành Đài Phát Thanh Toàn Dân Cứu Nước

Ngày 08 Tháng 08 Năm 2014


XIN TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QÚY VỊ THÍNH GỈA
Kính mời vào lign dưới đây nghe Đài
http://www.radionomy.com/FR#!/fr/search/?q=toandancuunuoc
Để dễ dàng cho Qúy Thính Gỉa truy cập vào Đài
Xin vào Web
http://radiotoandancuunuocdotorg.wordpress.com
kéo thẳng xuống bên trái thấy Hình
RADIO

https://www.youtube.com/watch?v=a6fYADjRwTQ
Youtube Dân Oan Trần Ngọc Anh Bị CA VC Đánh Dã Man

” Nguyễn Vũ Bình ” THƯ CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI HỘI QUỐC TẾ Y SỸ VIỆT NAM TỰ DO

THƯ CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI

HỘI QUỐC TẾ Y SỸ VIỆT NAM TỰ DO

TU DI DAN CHU

Kính gửi: Các Anh, Các Chị và toàn thể Đại hội

HỘI QUỐC TẾ Y SỸ VIỆT NAM TỰ DO

Tôi là Nguyễn Vũ Bình, người được giải khuyến khích Giải thưởng Văn học kỳ 4 năm 2014 của HQTYSVNTD xin gửi lời Chúc mừng trân trọng nhất tới Đại Hội HQTYSVNTD.

Kính thưa Quý Vị,

Thật bất ngờ và xúc động, khi tôi được biết các Anh Chị, những Thầy thuốc, Bác sỹ, Dược sỹ người Việt Nam chúng ta trên khắp thế giới đã kết hợp lại được với nhau trong một hội đoàn nghề nghiệp. Không những thế, các Anh, các Chị còn một lòng hướng về quê hương, đất nước bằng những hoạt động rất thiết thực, ý nghĩa.

Thưa các Anh, các Chị,

Việt Nam thân yêu của chúng ta đang bước vào thời khắc quan trọng nhất trong lịch sử cận đại, và cả trong suốt chiều dài lịch sử. Chế độ Cộng sản đã hiện diện và tàn phá đất nước ta trong suốt gần 70 năm qua đang bước những bước đi cuối cùng trong chu kỳ tồn tại của nó. Sự cạn kiệt nguồn lực của chế độ, sự dồn nén cùng cực của người dân, và sự tráo trở của đồng minh cộng sản Trung Quốc sẽ là những nhân tố đưa tới sự sụp đổ không thể tránh khỏi của chế độ Cộng sản Việt Nam trong tương lai gần. Chúng ta, những con dân đất Việt đã nhìn thấy tương lai dân chủ trên quê hương thân yêu của mình.

Trong thời khắc quan trọng này của lịch sử, kính mong các Anh Chị trong HQTYSVNTD nỗ lực hơn nữa cho sự nghiệp chung của dân tộc, của đất nước. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng, tri thức, tay nghề và nhiệt huyết của tất cả các Anh, các Chị trong HQTYSVNTD sẽ đóng góp được nhiều cho đất nước trong tương lai dân chủ, phục vụ nền Y học nước nhà trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân Việt Nam Tự Do.

Xin kính chúc sức khỏe và hạnh phúc tới toàn thể các Anh, các Chị trong HQTYSVNTD,

CHÚC ĐẠI HỘI THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP!

Kính thư,

Hà Nội, ngày 06/8/2014

Nguyễn Vũ Bình

Vài Cảm Nhận Thô Thiển Về Chiến-Sĩ LÊ-CHÂN Nguyễn-Thị-Ngọc-Hạnh

Vài Cảm Nhận Thô Thiển Về Chiến-Sĩ

LÊ-CHÂN Nguyễn-Thị-Ngọc-Hạnh

Ngày 01-8-2014, tôi tiếp được email Thư Chiến-sĩ Lê – Chân kính gửi Đức Cha Jim Thomas, bên Anh quốc, với ngôn từ tôn kính, tôn vinh Ngài.

Bức thư Lê-Chân sơ lược chuyến đi Mã-Lai gặp Thượng-Nghị-Sĩ waytha Moothy, chiều 29-7-2014, tại Kuala Lumpur Thủ-đô Quốc-gia Mã-Lai.

Trong cuộc đàm đạo Lê-Chân trả lời khiêm cung, khi TNS Waytha Moothy hỏi…

Lê-Chân sẽ trở lại Combodia thăm người VIỆT đang sống hoàn cảnh nghèo đói, lầm than cùng cực, không pháp luật che chở, nhà cầm quyền đem nhiều thủ đoạn làm tiền, khủng bố. Người VIỆT lưu vong đang bị 2 tròng xiết vào một cổ, vô cùng thảm thưong! Không tương lai, sinh mạng hàng ngày bị rình rập, bởi nhà cầm quyên đã ngả về phía Tàu cộng.!.

Gần đây những cuộc biểu tình của phe đối lập CNRP do Sam Rainsy và Kem Sokha lãnh đạo, đã nhắm bao hận thù đổ lên đâu người VIỆT.

Lê-Chân quyết tâm đưa những người con thân yêu bất hạnh này,của nòi giống TIÊN-LONG trở về quê hương, khi ánh thanh bình tỏa lan 3 miền, hoa Tự-do thơm ngát tràn lan mọi nẻo đường Đất Tổ.

Trên 20 năm, là người dân tỵ nạn, sống trên nước Pháp, Lê-Chân vẫn mang quốc tịch thuần túy VIỆT-NAM! Giữ trong bầu nhiệt huyết về quê hương được chia sớt niềm đau, cay đắng cùng chiến-hữu, đồng bào đã gần 40 năm sống trong tủi hờn, bi thảm Nhà Tan-Nước Mất !…

Thư ngắn nhưng hàm xúc, cô đọng bao ý nghĩa, lời nói, hành động người nữ-Kiệt nhiều năm gian khổ, lao tù, trải bước đi những QG. Á-Âu với hoài bão trừ nội thù, đuổi ngoại xâm, cho Dân an bình, hạnh phúc.

Giải trừ chế độ tà quyền CS đang bạo hành trên vài Quốc-gia bạn, điển hình là nưóc TÂY-TẠNG. Hành trang của LÊ-CHÂN Chiến-sĩ là một ba lô có vài bộ quần áo thường, ít tiền chi dùng,”đơn thân độc mã “, nhưng đầy ắp can đảm, kiên dũng, tự tin, tràn nhiệt huyết vì sinh tồn giống HỒNG-LẠC bất khuất.

Lê-Chân đã được chiến hữu đồng minh kết tay chung một lời nguyện liên kết, liên minh giải trừ chế độ đảng trị, tàn bạo CS cho người dân sống an bình,ấm no.

Xin được tôn vinh Quý Anh-Thư, Hào-kiệt Thời Đại xoay vần, mở trang Sử mới Hào-Hùng,Bất-Khuất noi gương Tiền-Nhân, lưu tấm gương sáng ngàn sau…Thiển ý tôi, đây là các Anh-thư thời xưa tái thế, liều thân hy sinh vào nơi hiểm nghèo cứu nguy nàn cho NƯỚC NHÀ qua khúc quanh tối đen vây bủa trùng điệp !!!

 

Nhìn tấm hinh Lê-Chân bên cạnh những yếu nhân Mã-Lai.

Chiến-sĩ LÊ-CHÂN, mặc áo dài mang đậm nét văn-hóa VIỆT-NAM, khi đến quốc gia khác. Là tiêu biểu cho linh hồn, phong tục Dân-tộc.

Tôi còn nhớ năm 2009, tôi đã được nhìn thấy Lê-Chân mặc, nhân dịp

Đoàn chúng ta đến Canada tham dự Lễ QUỐC-TỔ HÙNG-VƯƠNG, Ra Mắt PTPNVNHDCN. Màu áo đen, ý nghĩa buồn đau Nước Nhà tan tác điêu linh, nhưng có ngôi chùa tiêu biểu nền Đạo-Đức cho mỗi con người,xã-hội.

Chùm hoa sắc màu tỏ hoài bão quê hương sẽ được tươi sáng muôn màu như những hoa kia!

Tôi biên khảo về Kim-Sử và Thần-Tích Bà MẸ TỔ-QUỐC,25 Bà MẸ và 10 vị Anh Hùng, sau ngày mất NƯỚC. Khởi từ thế kỷ đầu tới thế kỷ 17.

Các Bà Mẹ, khi ra trận đều xiêm y lộng lẫy, sáng rực chiến địa, hầu cổ vũ, nâng tinh thần binh sĩ. Bà TRƯNG TRẮC, dù đang có tang chồng là tướng Đặng-Thi-Sách, nhưng Bà vẫn trang điểm lộng lẫy, chiến bào nguy nga.

Tướng sĩ hỏi:

Thưa Tướng quân dang có đại tang, sao lộng lẫy như vậy ? Ngài đáp:

Ta phải làm thế để uy hiếp tinh thần giặc…

Quả nhiên, khi giặc nhà Hán nhìn dung quang Bà TRUNG-TRẮC, cùng bao Nữ Tướng như những bức tượng thần, như những ngàn hoa nở rực rỡ nơi chiến địa, bày giặc Hán đã thua to, xác phơi ngổn ngang.Hai Bà đại thắng xưng VƯƠNG.

Làm rạng danh Anh-Thư ĐẤT VIÊT. Là vị NỮ VƯƠNG đầu tiên của dân tộc HỒNG-BÀNG, của chung thê giới.Vinh dự thay.!.

Tôi, chỉ là kẻ thuờng, những khi tôi đi biểu tình hay Diễn Hành Văn Hóa Quốc-Tế, đều phải lo y phục chỉnh tề, trang điểm, thêm nữ trang, để tăng tinh thần của minh, trong khí hào dân VIỆT, khi dẫn Đoàn của tôi tham dự, thời gian tôi là Hội Phó Hội HÙNG-VƯƠNG Thành phố Philadelphia, chùa BỒ-DỀ từ năm 2003-2011.

Người phụ nữ cần ngoại hình, để gây thiện cẩm, lòng tin tưởng cho người đối diện, tha nhân, uy hiếp tinh thần đối phương, cách này tôi đã từng áp dụng, khi còn ở quê nhà, những lần ủy ban Phường, Quận mời chất vấn…

Tà Áo VIỆT-NAM biểu tượng thiêng liêng, cao cả cho nền Văn-Hóa TIÊN-RỒNG.

Hai vạt sau, trước khi được nâng lên, nhìn  giống như cánh tiên, cánh nhạn tung bay, uốn khúc như Cửu Long Giang, trong vùng trời không biên giới.

Tôi đã viết bài thơ ca tụng TÀ ÁO VIỆT-NAM, được phổ nhạc, trình diễn ca múa trên sân khầu HỘI HÙNG-VƯƠNG, chùa BỒ-ĐỀ Thành phố Philadelphia và trên sân khấu VIỆN VIỆT HỌC, California, nhân dịp ra mắt 02 tập thơ của tôi, in tại quê nhà 1997,1999.

Nhiều quốc gia đến thăm, viếng cảnh quê hương ta đã không ngớt lời khen, tụng Tà Áo VIỆT-NAM lạ, mềm mại, tha thướt, trên thế giới không có tà áo 2 vạt như thế.

Xin nói về Đức, Trí LÊ-CHÂN.Khi còn trong Tù, mến thuơng, chia sớt phần ăn, tiền nhỏ mình có, an ủi người đồng cảnh, cư xử tâm lý. Tôi đọc tác phẩm THẾ LỰC ĐEN, Ủng hộ tác giả, tôi về nhà say mê đọc, từng trang 2 ngày đọc xong, suy nghĩ, thương quý và kính phục nữ Anh-Thư này, xót xa thân liễu yếu mà xông pha  xem thường nguy khó, hy sinh gia đình riêng, rời hạnh phúc lên đường cứu đồng bào,Tổ-Quốc lâm nguy.!.

Đời sống bên ngoài, chưa một lần nói, hay làm điều gì để ai buồn, tủi.

Luôn tôn trọng người khác, khiêm nhường, dù thấy sai trái, không hề đính chính, bào biện. Nhưng đõng dạc âm thanh thách thức, sẵn sàng đối mặt với quân thù; chấp nhận nguy khó, bảo vệ Giang-Sơn, Nòi Giống.

Gần đây khoảng 3 tháng, Lê-Chân thành lập Đài Phát Thanh TOÀN DÂN CỨU NƯỚC. Chương trình mỗi ngày ý nghĩa, phong phú hơn.

Người  theo dõi thường xuyên, rất mừng được nghe những tham luận từ các nhà Đấu Tranh quốc nội cùng Hải ngoại mang tầm quan trọng thời cuộc.

Lê-Chân hỏi, đáp linh động, không tản mạn ngoài chủ đề, am hiểu tình hình, cá nhân, tổ chức ngừng, tiếp đúng lúc, khiến cho người trong cuộc tâm đắc, không phí thời gian, vì các nhà Đấu-Tranh thường xuyên bi theo dõi, rình rập, ám hại…

Người DÂN OAN, chính nạn nhân bày tỏ niềm uất hận cao độ, nhà cầm quyền lấy Nhà,Đất,Vườn, tài sản, vì vậy, Phong Trào Dân Oan được thành lập, nhiều phen biểu tình bị đàn áp vô cùng dã man, bi tù ít năm, nhiều năm.

Lê-Chân nói không vấp, ý nghĩa, trôi trảy! Người đại diện không ngần ngại bày tỏ hết nỗi niềm. Lê-Chân thực tâm đem nguồn an ủi, san xẻ cùng DÂN OAN.

Cuộc phỏng vấn cư sĩ PG HÒA HẢO thường bị rình rập, theo dõi, đống chốt gần nhà, đốt xe, đánh đập tàn nhẫn. Lê-Chân đề cao đạo đức người cư-sĩ, không ngót lời an ủi, chia sớt…Nhiều câu hỏi vào trọng tâm vấn đề rất hay !

Trong chương trình phát thanh có những ca khúc Tranh-đấu Hào hùng tượng trưng khí phách nòi giống HỒNG-LẠC.

3 ngày qua, tôi không nghe được gì trên làn sóng Đài TDCN. Không hiểu vì máy tôi? Hay Lê-Chân bận công tác xa, nên chương trình tạm ngưng! Mong rằng có người khả năng điều hành được như Lê-Chân, để chương trình Phát Thanh TOÀN DÂN CỨU NƯỚC vang thật xa, mạnh, hầu đánh thức kẻ đang say mê bả lợi danh,hời hợt,đứng ngoài thế cuộc, hay những tên gia nô chưa hồi tâm quay về Chính-Nghĩa, mau mau thức tỉnh.

Xin nghiêng mình Kính Phục Lê-Chân người chiến sĩ hiên ngang, kiên dũng, liều thân vì Đại-Nghĩa, cho giống nòi Bất Khuất trường tồn.

Kinh chúc Lê-Chân luôn được Anh Linh Tổ-Tiên, Hồn Thiêng Sông Núi chư Liệt-Nữ, Anh-Hùng phò hộ dồi dào TRÍ LỰC, cùng sát cánh bên các nhà Tranh-Đấu Kiên dũng,sớm mang NHÂN-QUYỀN,TỰ-DO cho NƯỚC NHÀ.

Xin nhận nơi đây lòng chân thành của người cao niên được may mắn

là thành viên của PTPNVNHDCN. do Chủ soái LÊ-CHÂN thành lập.

 

  Xin thứ lỗi cho tôi những lầm,sót.

      TTHK

HK